Server

Připojte se na server pomocí mc.survality.cz
Na serveru hraje 1 hráč.

Discord

 Připojte se s odkazem discord.gg/mNZhgvFFeU
Na serveru je online 52 uživatelů.
Avatar Avatar Avatar
Survality.cz
Zaregistrujte či přihlašte se pro připojení do naší komunity!

Avatar Avatar Avatar
Pravidla

Práva a povinnosti

 1. Hráč registrovaný na serverech Survality.cz souhlasí s tím, že vše, co poskytne, nahraje, napíše nebo daruje, není nijak právně vymahatelné.
 2. Hráč musí dodržovat platné zákony České a Slovenské republiky.
 3. Neznalost pravidel nijak neomlouvá!
 4. Hráč je povinen respektovat vedení serveru.
 5. Pokud hráč podává stížnost na člena administrace serveru nebo na hráče, který je v rozporu s pravidly, je povinen předložit přesné důkazy bez úpravy - fotografie, data, výpisy.
 6. Hráč má právo hrát zdarma, pokud neporušuje pravidla serveru nebo zákony ČR, popřípadě Ústavu ČR či SK. V případě porušení zákonů ČR či SK, nebo ústavy ČR či SK bude vykázán ze serveru.
 7. Hráč má právo na svobodu a vlastní názor, pokud jimi však neporušuje pravidla či nenarušuje svobodu nebo vlastní názor někoho jiného.
 8. Není tolerován rasismus, urážky, pomluvy, nacizmus a jiná hnutí.
 9. Každý hráč má právo na ochranu své IP adresy a osobních údajů. V případě, že hráč bude sdílet cízí údaje (data, fotografie, reálné jména, adresu) bez povolení dané osoby, bude neprodleně vykázán ze serveru.
 10. Pokud si hráč nepřeje, aby byly zveřejněny jeho osobní údaje, telefonní čísla, apod., ostatní hráči to musí respektovat a nezneužívat.
 11. Je přísně zakázáno používat jakékoliv prostředky, které skrývají nebo mění reálné informace o připojovaném hráči a připojování se prostřednictvím těchto prostředků na naše servery. Zneužívání dynamické (proměnlivé) IP adresy za účelem porušování zde uváděných pravidel, bude mít za následek odeslání logů (záznamů) poskytovateli internetového připojení, kde je IP adresa registrována a bude požadováno okamžité ukončení této činnosti.
 12. Hráč není povinen nahlásit konání jiného hráče, pokud je činnost v rozporu se zde uvedenými pravidly.
 13. Majitel serveru jakožto vlastník si nárokuje právo smazat kohokoliv ze serveru bez udání důvodu v případě, že daný hráč aktivně porušuje pravidla, chová se nevhodně a nebo provádí jiné metody v rámci urážení/seskupování. V případě, že k tomuto kroku dojde, majitel serveru není nijak povinen vykazovat informace a nelze se nijak odvolat, jelikož se jedná o jeho server.
 14. Všechny postavy uložené na serverech jsou majetkem Survality.cz a jejich existence, zachování při porušení pravidel ani jiné nakládání s nimi není právně vymahatelné.
 15. Jestliže hráč dostane oprávněný dočasný ban, tak nemá právo si zažádat o unban.
 16. Používání Auto clickeru, double-clicků a jiných klikacích metod (kromě Jitteru, Butterfly), je zakázáno. Pro prověření této situace se bude člen AT dotazovat hráče, zda nepoužívá nějakou ze zakázaných klikacích metod a případně mu bude oznámeno, ať jej používat přestane, jelikož mu může být udělen trest. Za předpokladu, že hráč nebude reagovat, bude hráč teleportován na spawn a pokud bude hráč nadále klikat, tak mu bude udělen trest za využívání zakázaných klikacích metod.
 17. AFK farmy jsou povolené avšak farma nesmí nijak porušovat pravidla týkající se staveb a velikostí (gigantické rozměry). Platí také to, že na IP může být AFKující hráč pouze jeden bez použití více účtů nebo sourozenců.
  - Tedy: 1 hráč u jedné farmy může afkovat do doby, než jej portne detekce AFK na spawn.
 18. Obcházení AFK detekce na serveru je zakázáno. V případě, že hráč bude jakkoliv obcházet detekci AFK, aby jej neteleportovala na spawn bude udělen permanení ban.
 19. Za důkaz je považován screen nebo video obsahující porušení pravidel hráče. Důkaz nesmí být nijak upravený - ustřižený. Důkaz má maximální platnost 7 dní. Za důkaz není brán screen CoreProtectu starší aktivity víc jak 31 dní.

Všeobecné zákazy

 1. Je zakázáno lhát adminům či jiným osobám pověřeným vedením serveru. Za lhaní se bere také šíření neplatných nebo lživých informací o serveru nebo členech admin teamu.
 2. Je přísně zakázáno využívat jakýchkoliv bugů na serveru. Pokud se vyskytne jakýkoliv glitch k získání peněz, op itemů, hlav, klíčů apod, hráči jsou povinni okamžitě nahlásit daný problém. V případě, že i nadále bude hráč tohoto bugu zneužívat server mu může kdykoliv bez udání důvodu smazat jakékoliv data z serveru.
 3. Je zakázáno hledat chyby (mezery) v pravidlech. Využívání těchto chyb (mezer) je přísně zakázáno a trestá se banem. Co není zmíněno zde v pravidlech, neznamená, že je povoleno.
 4. Je přísně zakázáno jakékoliv používání hacků, cheatů a zakázaných módů. Pokud se hráč připojí s jakýmkoliv cheatlauncherem, př. Huzuni, Metro, Wurst, Wolfram automaticky souhlasí s tím, že dostane neprodleně po zjištění ban. Daný ban má pak stejnou váhu, jako kdyby byl hráč chycený při používání cheatů.
 5. Je přísně zakázáno se vydávat za člena AT. Toto pravidlo platí i na vlastní skin.
 6. PvP je povoleno na všech serverech. Tzn. že hráč odpovídá za svoje věci v inventáři, které ztratí uvnitř PvP oblastí. Server nemá v povinnosti tyto věci nahrazovat, nejedná-li se o chybu.
 7. Je zakázáno výrazně spamovat věci na téma "seznamka". Jestliže seznamka bude obsahovat sexuální tématiku, bez upozornění bude smazán pozemek na kterém je seznamka postavena bez náhrady.
 8. Hráč nesmí po Adminech požadovat levely, itemy, coiny, skilly apod. Pozn. Vyjímka případů opravy postav, které mají zřejmý bug, který byl předem prokázán majitelem.
 9. Je zakázáno navádění hráčů k porušování pravidel.
 10. Server neručí za ztracené věci umístěné v Item Framu (rámeček), to stejné platí i pro ArmorStand. Důvodem je, že se tyto věci se chovají jako Entity nebo-li mobové.
 11. Spawnkill a Tpakill je přísně zakázaný. Spawnkill je okamžité zabíjení hráče po respawnu -> hráč nemůže utéct. Za spawnkill je také bráno obsazení území cizího teamu a následné bránění v respawnu. Tpakill je okamžité zabíjení hráče po teleportu na jeho polohu. Tpakill je trestný pouze v případě že hráčovi byla poskytnuta určitá nabídka která se má dokončit po teleportaci.
 12. Nick hráče nesmí obsahovat jakékoliv nevhodné slovo.
 13. V případě prokázání Multi-Account tj. Multi-účet bude hráči udělen IP ban. Za multi-učet je bráno hraní na dvou postavách - př. dva účty hrající v jeden moment na serveru a zneužívání toho. Vyjímka lze nastat u sourozenců/kamarádů.
 14. Je přísně zakázáno nadávat, používat vulgární výrazy, urážet či provokovat ostatní a spamovat.
 15. Je zakázáno psát reklamu, za reklamu jsou brány všechny konkurenční servery (i zahraniční).
 16. V případě, že hráč staví sprosté stavby kdekoliv na serveru (zahrnuje i minihry), mu bude udělen ban.
 17. Teamování + crossteamování v minihrách je zakázano.
 18. Je zakázán jakýkoliv druh napovídání ve hře ostatním teamům.
 19. Je přísně zakázáno podkopávat nebo jinak kazit hru vlastnímu teamu.
 20. V případě, že se minihra uchyluje ke konci (poslední dva týmy jsou naživu), je zakázano jakýkoliv druh zdržování hry. Jako zdržování hry se dá usvědčit camping pod ostrovem/stavění se do nadměrných výšek a následný camping. Neplatí ale pokud se dané teamy domluví.
 21. V případě, že hráč pořádá event pro hráče, nikdo na tomto eventu nesmí zemřít, v případě porušení bude udělen ban podle pravidel. Tzn., že hráč nesmí skákat do lávy, voidu, být utlačován do zdi atd.
 22. Je zakázáno vést různé DDoS/DoS/bot útoky proti serveru.
 23. Hráč vlastnící právo na pokládání Stickerů nesmí jakkoliv porušovat danou činností jakkoliv pravidla. Př. umisťování hakových křížů, znaky rasismu, terorismu atd.
 24. Teamovani hráčů na /warp pvp je přísně zakázán a může se trestat banem.
 25. Jestliže hráč bude neustále otravovat člena admin týmu s žádostí o udělení trestu, může mu být udělen permanentní ban za pokus o trolling a již nikdy nemusí být udělen unban.
 26. Je přísně zakázáno hrát s jakýmkoliv zakázaných módů.
 27. Je přísně zakázáno sdílet jakékoliv osobní informace o hráčích, zejména IP, jméno a příjmení, bydliště, datum narození.
 28. Je zakázáno si dávat nick, který nějak uráží nebo poukazuje na jiného hráče.
 29. Do CMD spamu, tedy spamu za pomocí nějakého příkazu jsou zahrnuty také příkazy jako /pay, /msg, /friends msg a jakékoliv jiné příkazy, které zasílají výslednou zprávu jinému hráči.
 30. Je zakázáno dělat fake eventy, tedy eventy které se reálně nekonají nebo jsou tvořeny za účelem okrádat/zabíjet hráče.
 31. Je zakázáno vytvářet fake itemy -> přejmenování server itemů. Například. VoteCrate na PremiumCrate a naopak.
 32. Je zakázáno jakkoliv obchodovat s itemy, účty a jinými věcmi na serveru za realné peníze. Pokud se i tak daný obchod provede, server nijak dané věci nebude nahrazovat a ani peněžní hodnotu vloženou do obchodu.
 33. Je zakázáno jakkoliv trollovat/otravovat záměrně ostatní hráče pomocí itemů, příkazů a jiných možností, které hráč může provádět.
 34. Je zakázáno vyhrožovat hráčům za účelem udělení (nepravděpodobného) trestu. Př. vyhrožování kickem ze hry, mutem a banem.
 35. Je zakázáno jakkoliv obcházet udělené tresty, platí pro mute a ban. V případě porušení a následném zjištění bude hráči udělen okamžitě vyšší trest bez možnosti zrušení.
 36. Tresty se počítají napříč všemi vlastněnými účty hráče dle IP. Pokud má hráč dynamickou IP, je tato podmínka posuzována individuálně aby nedošlo k nedorozumění.
 37. Je zakázáno vytvářet skupiny/teamspeak servery/discord servery s názvem Survality.cz a propagovat jej na serveru. Toto pravidlo neplatí v případě, že je jasně na dané platformě zdůrazněno, že se nejedná o oficiální učet s podporou vedení serveru.
 38. Je zakázáno připojit se na server se skinem, který je urážlivý, sexuální, nacistický či jakkoliv jinak nevhodný.

Herní účet a účty

 1. Obchodování s Minecraft/Web/Discord účtem na Survality.cz je přísně zakázáno. V případě zjištění, může být daný učet kompletně smazán ze serveru bez jakékoliv náhrady.
 2. Nelze měnit stav účtu, v případě že je na něm aktivní ban. Tzn. nelze si požádat o manuální převod VIP, peněz, statistik atd.
 3. V případě, že hráč žádá zrušení ochrany na pozemku/ostrovu/residenci nebo jiné ochraně musí hráč, vlastnící daný region být offline nejméně 6 měsíců, aby hráč, který žádá zrušení dostal přístup. V opačném případě musí počkat nebo požádat o povolení u daného hráče, kterému region patří.
 4. Obchodování nebo-li prodej (i nákup) jakýchkoliv účtů na serveru, výhody, her a jiných předmětů za reálné peníze je přísně zakázáno. V případě zjištění je prodejci udělen ban a jeho účet (a pokud se to týká i jiných účtů) může být smazán bez jakékoliv náhrady. Toto pravidlo neplatí na obchody za herní měnu - př. hráč dá určitou částku CC/itemů jinému hráči a ten mu koupí VIP.

VIP

 1. Pokud hráč vlastní VIP, žádné vyjímky na bany/mute/kick/warn se nedělají. Každý musí být potrestaný za to, co provedl.
 2. Vyhrazujeme si právo na jakoukoliv okamžitou změnu výhod VIP.
 3. Vyhrazujeme si právo na odebrání VIP bez udání důvodu.
 4. V případě, že si hráč nakoupí VIP a nebude mu doručeno na serveru, je povinen to oznámit vedení serveru na forum.
 5. Jakékoliv VIP je nevratné, tzn. nelze vrátit peníze!
 6. V případě, že hráč požádá o chargeback/refund bude mu zamítnut. Kvůli platnosti pravidla (7).
 7. V případě nákupu přes Store serveru, hráč automaticky souhlasí s uvedením osobních údajů společnostem Survality.cz, PayPal, CraftingStore a Stripe
 8. V případě, že bude na serveru wipe, tzv. restart serveru (vše se smaže), tak jednorázové itemy, které získá hráč při zakoupení VIP, nejsou nijak vymahatelné.

Stavby

 1. Za griefing na serveru je považováno toto:
  - Jakýkoliv druh níčení stavby, který danému hráči nepatří (nemá tedy na něm povolení stavět).
  - Jakékoliv úmyslné ničení stavby a jejího okolí patřící jinému hráči. Příklady: LavaCast, odstřelování s firebally nebo end krystaly, tnt destrukce, redstone obvody a jiné.
  - Zníčení stavby pokud hráč byl na něj přidán a následně ho zníčil.
  - Jakékoliv vykradení regionu po přidání práva stavět př. shulkerboxy, truhly, shopy.
  - Stavění Lava Castu za účelem griefovat, jakkoliv poškodit bližší stavbu nebo krajinu.
 2. Usmrcení hráče na PVP oblasti je beztrestné.
 3. Za usmrcení hráče v Residenci/Lands s povoleným PVP server neodpovídá.
 4. Za usmrcení hráče v NO-PVP (cheaty/bug) bude přidělen trest IP BAN.
 5. Počet spawnerů 50 je limitován na konkrétní region, který vlastní hráč. Tzn. že jeden hráč smí mít libovolně na svém ostrově jakkoliv rozmístěných 50 spawnerů. Pro servery s Residencí je počet spawnerů počítán v rámci všech residencí, které vlastní hráč. Pokud hráč má na svém ostrově/residenci přidané hráče, limit se nijak nenavyšuje, jelikož daný region podlehá vlastnictví jednomu hráči. V případě spojení více hráčů, se počet všech spawnerů sčítá v regionu pro všechny hráče.
 6. V případě porušení pravidla o spawnerech, hráč ztrácí jakoukoliv náhradu za zničené spawnery, pozemek, itemy aj.
 7. Je zakázáno jakýmkoliv způsobem rozlévaní vody či lávy po mapě serveru.
 8. Je přísně zakázáno stavět stavby, obvody či jiné věci, které budou lagovat server.
 9. Je zakázáno jakýmkoliv způsobem, ať už využití bugů, griefovat stavby serveru.
 10. Residence musí být minimálně od sebe vzdálené 10 bloků (neplatí pokud oba majitelé residencí souhlasí s blízkým propojením). Pokud toto nebude dodrženo a hráč, který má Residenci vytvořenou dříve než druhá, má nárok si vyžádat blízkou residenci smazat.
 11. Je zakázáno stavět stavby jako koncentrační tábory a fake shopy (kde hráč nevidí na cenu).
 12. Je zakázáno stavět nebo generovat obrázky (Stickers/ArtMap) s následujícími znaky: Hákový kříž, státní znak Sovětského svazu (srp).

Eventy

 1. Na eventech platí všechna pravidla pro hráče (pro AT i Admin pravidla) uvedené v těchto pravidlech.
 2. Je zakázáno používat jakékoliv VIP výhody při konání eventu. Příklad: Glowing, /top, /beacon a jiné.
 3. Je zakázáno používat rakety, enderperly, elytry a chorus fruits při konání eventu. V případě použití může být udělen ban na 2-4 hodiny.
 4. Je zakázáno jakkoliv se probugovávat přes zdi nebo používat jiné bugující itemy. Zahrnuje také bugování bloku pod sebe k lepším skokům.
 5. Je zakázáno používání Elyter, fly a brnění (na Survivalu s Custom Enchanty) během eventů. V případě použití může hráč dostat kick nebo i ban, dle závažnosti porušení.